Tandartspraktijk van de Sande Teteringen

Tandarts Teteringen

Welkom bij tandartspraktijk van de Sande

In onze moderne praktijk ontvangt u algemene tandheelkunde, tegenwoordig ook wel mondzorg genoemd, waarbij we door samenwerking met diverse specialisten, zoals kaakchirurgen, orthodontisten en implantologen in staat zijn een volledig pakket tandheelkundige diensten aan te bieden. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de preventie van mondziekten waarvan cariës (gaatjes) en parodontitis (tandvleesproblemen) de belangrijkste zijn.

Onze beschikt over 4 behandelkamers waarin het team van tandarts(en), tandprotheticus, (geregistreerd)mondhygiënisten, receptie- stoel- en preventiemedewerkers actief is. Wij streven naar kwalitatief goede tandheelkunde waarbij het uitgangspunt voor de behandeling van onze patiënten is: het bereiken van levenslang gebitsbehoud.

Ons streven is: het bereiken van levenslang gebitsbehoud voor onze patiënten. Graag zien wij daarom dat u minstens één keer per jaar uw gebit laat onderzoeken.

U wordt ontvangen door een preventiemedewerker, zij zal uw gegevens controleren, uw gebit reinigen, periodiek röntgen foto’s maken en voedings- en mondhygiëne advies geven. Daarna zal de eindcontrole worden gedaan door de tandarts.

Omdat het in de mond nu eenmaal onmogelijk is om alles met het blote oog te zien, maken wij periodiek en individueel bepaald röntgenfoto’s (bite-wings).
Bij kinderen starten we hiermee graag vanaf ongeveer 5 jaar.

Tijdens het periodiek mondonderzoek van uw gebit kunnen zaken worden geconstateerd die behandeling behoeven. Hiervoor wordt een aparte afspraak gemaakt.
Het is mogelijk om bij uw behandeling verdoofd te worden. Vraag daar gerust naar.

Op verzoek geven wij u graag een kostenbegroting van de geplande behandeling. Boven een bedrag van 250 euro krijgt u standaard een kostenbegroting.
Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit.
Als bijzondere behandelingen nodig zijn, verwijzen wij u door naar een specialist (kaakchirurg, orthodontist, implantoloog).

Werkwijze

Kwaliteit

Ons team streeft naar kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en duurzame mondzorg. Met een vast team van behandelaren luisteren we, nemen we de tijd en leveren we maatwerk voor onze patiënt. We willen een open, vertrouwelijke cultuur creëren en een plezierige en veilige (werk)omgeving voor onze medewerkers.

Hygiëne

Goede hygiëne is belangrijk, zeker in een tandartspraktijk. Om de hygiëne te waarborgen, volgen wij de KNMT richtlijn Infectiepreventie in onze praktijk.
We werken met heldere protocollen op het gebied van onder andere reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumentarium. Alle medewerkers worden op deze en andere richtlijnen getraind.

Huisregels:

  • Klant is koning, mits deze zich koninklijk gedraagt.
  • Wij doen ons best om u op de afgesproken tijd te helpen. Door onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat u toch even moet wachten.
  • Indien u verhinderd bent voor een afspraak, horen we dat graag minimaal 24 uur van tevoren, om kosten, berekend voor gereserveerde tijd, te vermijden.
  • De eerste keer dat een afspraak niet wordt nagekomen, beschouwen we als een vergissing. U krijgt dan een brief waarin e.e.a. nog eens uitgelegd wordt. Bij herhaling zal de gereserveerde tijd naar rato in rekening worden gebracht.
  • Indien u vaker met of zonder bericht afwezig bent, behouden wij ons het recht voor de behandelrelatie te beëindigen.
  • Agressief gedrag wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving uit het patiënten-bestand tot gevolg.
  • Door inschrijving accepteert u de betalingsvoorwaarden van Netpoint Factoring Factoring BV: klik hier.

Tarieven

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een zgn. UPT-code.

Onze prijzen zijn gebaseerd op de door de overheid bepaalde tarieven.

Klik hier voor de tarievenlijst van 2023.

Klik hier voor de indicatie van de materiaal- en techniekkosten van de meest voorkomende behandelingen in onze praktijk.

Voor meer informatie: www.allesoverhetgebit.nl

Betalen

Het maken en incasseren van de nota wordt verzorgd door Netpoint Factoring BV.

Netpoint declareert rechtstreeks via uw verzekering het bedrag waarvoor u verzekerd bent. Het is afhankelijk van uw verzekeringspakket wat er vergoed wordt. Voor alle kosten die niet worden vergoed, ontvangt u een nota (per e-mail) van Netpoint.

Voor vragen over uw nota kunt u, bij voorkeur per internet, contact opnemen met: www.uwdeclaraties.nl
of bel: 0416-541509 (lokaal tarief).

Niet nagekomen afspraak

Niet nagekomen- of te laat geannuleerde afspraken (tenminste 24 uur van te voren) worden in rekening gebracht van 0-100% van de voorgenomen behandeling. De eerste keer dat dit voorkomt krijgt u een gestandaardiseerde brief met uitleg. Bij herhaling volgt een nota. Indien u vaker met of zonder bericht afwezig bent, behouden wij ons het recht voor de behandelrelatie te beëindigen.

Inschrijven bij tandartspraktijk van de Sande Teteringen

Indien u zich wilt inschrijven kunt u dit doen door een mail te sturen naar: info@tandartsteteringen.nl.

Telefonisch kan natuurlijk ook: 076 5713635, maandag TM donderdag van 9.00 tot 11.00 en van 13.00 tot 15.00 uur.

Bij het eerste bezoek aan de praktijk verzoeken we om een geldig legitimatie bewijs en uw zorgpas mee te nemen.

Tijdens het eerste bezoek (intake) zullen we het volgende doen:
– Afnemen van een medische vragenlijst
– Maken van pasfoto voor dossier
– Gebitsreiniging en – controle
– Röntgenfoto’s (indien nodig)
– Mondhygiëne instructie (indien nodig)

Gegevens wijzigen

Veranderingen zoals verhuizing, ander e-mail adres, ander telefoonnummer, gewijzigde gezinssituatie, ziekte, nieuwe medicatie, verandering van zorgverzekeraar en andere belangrijke informatie kunt u doorgeven per telefoon of e-mail, of bij uw eerstvolgende bezoek aan de praktijk.

Han - Tandartspraktijk van de Sande Teteringen

SPOED- & PIJNKLACHTEN

Tijdens openingstijden

Spoednummer: 076-5713635

Als u een pijnklacht heeft, stellen wij het op prijs als u zo vroeg mogelijk op de dag contact met ons opneemt. Dan kunnen we eventueel nog dezelfde dag een afspraak inplannen.

Spoedeisende klachten worden in principe dezelfde dag bekeken en indien mogelijk opgelost.

Buiten openingstijden

Voor spoedeisende klachten buiten onze openingstijden werken wij samen met Dental 365 Spoed Tandarts Breda.

Spoednummer: 085-0189465

De spoedgevallen dienst is uitsluitend bedoeld voor: 
• ongevallen
• nabloedingen
• acute, zeer heftige pijnklachten waarbij pijnstillers niet helpen

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. Aarzel niet om hierover contact op te nemen met onze praktijk zodat we dit kunnen bespreken. Vaak leidt dit tot een oplossing.
Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u gebruik maken van een onpartijdige klachtenregeling.

Wij volgen de klachtenregeling zoals die is opgesteld door de beroepsorganisatie KNMT. Deze regeling kunt u vinden op www.knmt.nl.

Uw mening telt !

Team van tandartspraktijk van de Sande Teteringen

Han van de Sande

Tandarts

Florentijn Mallant

Tandarts

Anne

Mondhygiënist

Inger

Receptionist

Laura

Preventieassistent

Lian

Preventieassistent

Linda

Preventieassistent

Linda

Preventieassistent

Maaike

Geregistreerd mondhygiënist

Susanne

Receptionist

Zoë

Preventieassistent

 

Tandartspraktijk van de Sande

Bremhorst 9

4847 CK Teteringen

Aangesloten bij

BIG registraties

Han van de Sande:  19040702002

Florentijn Mallant:   29925959002

Maaike van Helvoirt-Bisschop:  39927513279