Werken bij tandartspraktijk van de Sande Teteringen

Privacy- en cookieverklaring Tandartspraktijk van de Sande

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk van de Sande streeft ernaar om

uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie

die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende

wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring

informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

 

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde

gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering

van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en

gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of

waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

– Naam

– Geslacht

– Adres

– Postcode

– Woonplaats

– Geboortedatum

– BSN nummer

– Verzekeraar met nummer

– Telefoonnummer

– E-mail adres

– Gegevens betreffende uw gezondheid

– Naam van eventuele andere zorgverleners

– Tijdstip van uw afspraken

– Betalingsgegevens

 

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis

van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is

voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1

sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw

persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren

van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag

is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende

doeleinden:

  • Het aanmaken van uw account om u bij de praktijk in te schrijven;
  • Het bijhouden van uw medisch dossier;
  • Het inplannen van een afspraak;
  • Het uitvoeren van een behandeling;
  • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
  • Het verbeteren van onze dienstverlening;
  • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar

zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt

plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren

of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

 

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en

cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke

verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke

bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast

de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit

andere wetgeving.

Voor andere gegevens geldt een bewaartermijn van 7 jaar.

 

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende

beveiligingsmaatregelen getroffen.

Er is in de praktijk een privacy beleid opgesteld en geïmplementeerd

 

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites

van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de

voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u

aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik

van maakt.

 

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn

informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden

opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de

bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende

soorten. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

  • analytic cookies: om te kunnen analyseren hoe onze website door bezoekers wordt

gebruikt en naar aanleiding daarvan verbeteringen te kunnen doorvoeren;

Model privacy- en cookieverklaring versie 1.0 25 mei 2018

 

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u

kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook

kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de

gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een

verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de

gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons

een e-mail te sturen aan info@tandarsteteringen.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 076-5713635. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te

reageren.

 

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan,

dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De

contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruikpersoonsgegevens

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze

wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom

aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de

hoogte bent.

 

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan

kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Tandartspraktijk van de Sande

Bremhorst 9

4847 CK Teteringen

076-5173635

info@tandartsteteringen.nl

Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Meer informatie