Huisregels

  • Klant is koning, mits deze zich koninklijk gedraagt.
  • Wij verzoeken u vriendelijk om minstens 5 minuten voor aanvang van de afgesproken tijd aanwezig te zijn.
  • Indien u verhinderd bent voor een afspraak, horen we dat graag minimaal 24 uur van tevoren, om kosten, berekend voor gereserveerde tijd, te vermijden.
  • De eerste keer dat een afspraak niet wordt nagekomen, beschouwen we als een vergissing. U krijgt dan een brief waarin e.e.a. nog eens uitgelegd wordt. Bij herhaling zal de gereserveerde tijd naar rato in rekening worden gebracht.
  • Indien u vaker met of zonder bericht afwezig bent, behouden wij ons het recht voor de behandelrelatie te beëindigen.
  • Agressief gedrag wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving uit het patiënten-bestand tot gevolg.
  • Door inschrijving accepteert u de betalingsvoorwaarden van Netpoint Factoring Factoring BV: klik hier

Openingstijden

openingstijden

Maandag t/m donderdag
van 08.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur

Vrijdag
van 08.00-12.00 uur

SPOED

Contact

bereikbaarheid1
Telefonisch (076 5713635):

Maandag t/m donderdag
van 09.00-10.00 uur en van 13.30-14.30 uur

Vrijdag
van 09.00-11.00 uur, uitsluitend voor spoedeisende zaken (via antwoordapparaat)

We zijn per E-mail bereikbaar:

Nieuwe patiënt

nieuwe-patient

Wij nemen momenteel geen nieuwe patiënten aan. M.u.v.  tandprothetiek en gezinsleden.

Praktijkimpressie

 
Een virtuele rondleiding door onze praktijk!